SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ra`ta verb ~de ~t rat·arbedöma som för dålig och där­för inte vilja ha NollJFRcohyponymkasseracohyponymförsmåcohyponymavvisa 2cohyponymutdöma 2 i containern hittade de an­dras ratade möblerhon ratade förmögenheten och behöll frihetenspec. med avs. på personhon kände sig över­given och ratadrata ngn/ngtsedan 1604till sv. dial. rat ’skräp’; jfr no. rata ’vraka; kasta bort’; urspr. trol. ’falla; snubbla’ Subst.:vbid1-293514ratande