publicerad: 2021  
reaktionsförmåga reaktionsförmågan
re·akt·ions|­för·måg·an
substantiv
[-∫o`ns-]
förmåga att (snabbt) reagera kroppsligt
alkoholen på­verkar reaktions­förmågan negativt; när man blir äldre sjunker reaktions­förmågan
belagt sedan 1847