SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
recep`tor substantiv ~n ~er [-o´rer] re·cept·or·ercell för mot­tagning av (viss typ av) sinnes­intryck biol.SYN.synonymsinnescell sedan 1913av lat. recep´tor ’mot­tagare’