SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
reciprok [´k] adjektiv ~t re·ci·prokömse­sidig i vissa vetenskapliga samman­hangadmin.språkvet.vetenskapl.spec. om vissa verb och pronomenreciproka verb som ”träffas”det reciproka pronomenet ”varandra”sedan 1642av lat. recip´rocus ’som strömmar fram och till­baka; ömse­sidig’