SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
redd substantiv ~en ~er redd·enankringsområde utan­för hamn sjö.det låg några last­fartyg ute på reddensedan 1504brev från biskop Hemming Gadd i Linköping till Svante Nilsson (Styffe)fornsv. redh; av lågty. rede med samma betydelse; samma ord som fornsv. redh ’ridning’; jfr 3reda