publicerad: 2021  
reduktion reduktionen reduktioner
re·dukt·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
1 minskning
reduktion (av någon/något) (till någon/något)
reduktion (av någon) (till någon)
reduktion (av någon) (till något)
reduktion (av något) (till någon)
reduktion (av något) (till något)
en reduktion av investerings­volymen; en av­sevärd reduktion av personal­styrkan
belagt sedan 1690; av lat. reduc´tio med samma betydelse; till reducera
2 omformning av ett matematiskt ut­tryck till enklast möjliga form el. till en för ända­målet lämpligare form
reduktion (av något) (till något)
belagt sedan 1745
3 historiskt vanligen bestämd form åter­bördande till kronan av gods och räntor som av­söndrats genom förläningar, donationer och dylikt
genom reduktionen i slutet av 1600-talet bröts den svenska hög­adelns makt
belagt sedan 1655
4 kemisk reaktion som inne­bär upp­tagning av elektroner
MOTSATS oxidation
reduktionsmedel
reduktion (av något) (till något)
belagt sedan 1759
5 artikulatorisk process som inne­bär att talaren förenklar och för­kortar ut­talet av vanliga ord och fraser
reduktion (av något)
ett känt exempel på reduktion är "bafatt" för "bara för att"
belagt sedan 1912