SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
referen`sgrupp substantiv ~en ~er re·fer·ens|­grupp·en1grupp personer som till­sätts för att bedöma viss fråga ofta som komplement till en ut­redning e.d. admin.samh.yrk.i en referensgrupp fanns representanter för bl.a. närings­livetfrågan bedöms i en sär­skild referensgruppsedan 1954efter eng. reference group med samma betydelse 2grupp vars med­lemmar man identifierar sig med och gärna vill efter­likna särsk. sociol.admin.psykol.sociol.yrk.sedan 1954