publicerad: 2021  
reformation reformationen reformationer
re·form·at·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
genom­gripande (religiös) om­välvning
SE reform
reformation (av något)
sär­skilt om de olika försöken att reformera kyrkan vid medel­tidens slut, som småningom ledde till att en protestantisk riktning upp­stod i sammansättn. el. bestämd form sing.
reformationsbibel; reformationstiden; motreformationen
i sam­band med reformationen konfiskerades katolska kyrkans egendom
belagt sedan 1527