publicerad: 2021  
regelverk regel­verket, plural regel­verk, bestämd plural regel­verken
regel|­verk·et
substantiv
re`gelverk
upp­sättning regler som styr viss verksamhet
följa regel­verket; regel­verket för löneförhandlingar
belagt sedan 1978