publicerad: 2021  
regeringsrätt regerings­rätten regerings­rätter
reg·er·ings|­rätt·en
substantiv
rege`ringsrätt
delvis historiskt nästan en­bart bestämd form sing. högsta juridiska instans i förvaltnings­mål där frågor prövas som är av vikt för rättstillämpningen m.m.
regerings­rätten bestod av minst 18 regerings­råd
belagt sedan 1909