SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
rege`ringsrätt substantiv ~en ~er reg·er·ings|­rätt·envanligen best. f. högsta juridiska instans i förvaltningsmål där frågor prövas som är av vikt för rätts­tillämpningen m.m. admin.jur.samh.regeringsrätten består av minst 18 regerings­rådsedan 1909