publicerad: 2021  
reglemente reglementet reglementen
regle·ment·et
substantiv
[-men´-] äv. [-men`-]
samling före­skrifter beträffande upp­trädande el. beteende i tjänsten eller dylikt
följa reglementet; bryta mot reglementet; hans upp­förande stred mot reglementet
äv. om krävande vardags­regler
det stränga reglemente som hade karakteriserat hennes upp­fostran
belagt sedan 1658; via tyska av franska règlement med samma betydelse; till reglera