SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
regress´ substantiv ~en ~er re·gress·enåter­gång i vetenskapliga samman­hangvetenskapl.MOTSATSantonymprogress JFRcohyponymregression 1 en regress i den biologiska ut­vecklingenspec. ekon.åter­gång av ut­givet belopp regressrättspec. äv. med.tillbaka­bildning av svulst, sjukdom e.d. tumören gick i regresssedan 1637 (som ekon. term); 1855 i all­männare bet.av lat. regress´us ’åter­gång; åter­komst’, till reg´redi ’gå till­baka’; jfr ingress, kongress, progress