publicerad: 2021  
relatera relaterade relaterat
verb
relate´ra
1 sär­skilt i vetenskapliga samman­hang sätta (något) i sam­band med något annat
någon relaterar något med/till något
någon relaterar något med något
någon relaterar något till något
någon relaterar några
den ökade brottsligheten kan delvis relateras till urbaniseringen; hans problem var nära relaterade till hennes egna
äv. något var­dagligt känna igen och leva sig in i visst resonemang, någons sinnes­stämning m.m.
någon relaterar (till något)
jag kan verkligen relatera till dina känslor
äv. med konstruktions­växling ha sam­band med något
något relaterar till något
hans humor är inte sär­skilt rolig för den relaterar bara till hans arbets­plats
belagt sedan 1962; av franska relater 'berätta; rapportera'; till lat. rela´tus 'berättad', till referr´e, se ur­sprung till referera; i bet. 'stå, ställa i relation till' närmast av engelska relate
2 åter­ge (händelse­förlopp) i skriftlig el. muntlig form
någon relaterar något/sats
någon relaterar något
någon relaterar sats
hon relaterade episoden på ett med­ryckande sätt; gårdens historia finns relaterad i en skrift från 2015
belagt sedan 1654
relaterarelaterande, relatering, relation