publicerad: 2021  
relevant neutrum relevant, bestämd form och plural relevanta
re·lev·ant
adjektiv
relevan´t
som är av intresse i det aktuella samman­hanget
relevant (för någon) (att+verb) relevant (för något)
ut­bildningen måste göras mer relevant för elevernas kommande verksamhet; hans upp­gift var att se till att chefen bara fick relevant information
belagt sedan 1708; till lat. releva´re 'lyfta; mildra'