SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
re`se substantiv ~n resar res·enmycket stor­vuxen person med.yrk.JFRcohyponymjättecohyponymgigant ofta bildligtmycket fram­stående person en rese in­om svensk arbetar­rörelsesedan 1430–50Herr Ivan Lejon-Riddarenfornsv. risi, ev. till risa ’resa sig’; gemens. germ. ord, jfr ty. Riese ’jätte’