SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
resisten´s substantiv ~en re·sist·ens·enmotstånds­kraft särsk. om naturlig motstånds­kraft mot infektioner el. (ofta) om bakteriers o­känslighet för antibiotika med.tuberkel­bakterien har ut­vecklat resistens mot vissa läke­medelresistens (mot ngt)sedan 1843se resistans