SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
resisten`sområde substantiv ~t ~n re·sist·ens|­om·råd·etom­råde med berg­art som är mer motstånds­kraftig mot vittring och erosion än om­givande berg­art geol.äv. om urbergs­område som inte ut­satts för veckning under senare tidsedan 1924