SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
resolution [-∫o´n] substantiv ~en ~er re·sol·ut·ion·engemensamt offentligt ut­talande av mötes­deltagare e.d. samh.FN-resolutionmötet an­tog en resolution mot upp­rustningenen resolution (för/mot/om ngt/att+V/SATS)sedan 1792