SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
resonemang`sparti substantiv ~et ~er re·sone·mangs|­parti·etäktenskap som grundas huvud­sakligen på saklig beräkning av yttre för­delar och inte på eg. kärlek släkt.JFRcohyponymkonvenansparti hennes äktenskap med den tret­tio år äldre ämbets­mannen var ett rent resonemangspartiett resonemangsparti (mellan ngra), ett resonemangsparti (med ngn)sedan 1847