SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
respekta´bel adjektiv ~t respektabla re·spekt·abl·aresom beter sig enligt rådande normer och där­för väcker respekt admin.sociol.en respektabel familjäv. om före­teelse som svarar mot normernaett respektabelt jobbett respektabelt namnhan arbetar för en respektabel tidningrespektabelt klädd (adv.)äv. bildligtan­senlig han tjänade en ganska respektabel slantsedan 1715