publicerad: 2021  
riddarorden bestämd form riddar­orden, plural riddarordnar, utrum
ridd·ar|­ordn·ar
substantiv
ridd`arorden
historiskt samman­slutning av riddare som (särsk. under medel­tiden) verkade för kristendomens ut­bredning m.m.
belagt sedan 1635