SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
rik`sbank substantiv ~en ~er riks|­bank·envanligen best. f. sing. central­bank för ett (visst) land i Sverige med upp­gift (enl. grund­lagen) att an­svara för kredit- och valuta­politiken och att säker­ställa ett effektivt och säkert betalnings­system ekon.samh.riksbankschefriksbanken höjde diskontotaffärs­bankerna måste hålla viss del av sina till­gångar på ränte­fritt konto i riksbankenäv. om mot­svarande byggnadhon svängde av vid riksbankensedan 1771