publicerad: 2021  
romantiker romantikern, plural romantiker
rom·ant·ik·ern
substantiv
roman´tiker
1 person som är lagd för drömmar om kärlek och det ljuva i till­varon
han var en obotlig romantiker; en drömmare och romantiker
äv. person som idealiserar visst sätt att vara
revolutionsromantiker; våldsromantiker
bara romantikerna vill ha till­baka det gamla bonde­samhället
belagt sedan 1887
2 före­trädare för romantiken
svenska romantiker som Tegnér och Geijer
belagt sedan 1813