publicerad: 2021  
rundbåge rundbågen rundbågar
rund|­båg·en
substantiv
run`dbåge
halv­cirkel­formad valv­båge vanlig i romansk byggnads­stil
rundbågestil
belagt sedan 1835