publicerad: 2021  
säkerligen
säker·lig·en
adverb
`kerligen
med visshet el. åt­minstone med stor sanno­likhet
JFR säkert
de flesta ser säkerligen fram mot sommaren efter den långa vintern
belagt sedan 1779