SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
`rskild adjektiv särskilt sär|­skil·da1som är skild (i rummet eller tiden) från an­knutna före­teelser NollJFRcohyponymegen 2 det finns särskilda gå­gator i centrumsedan 1579till sär- och skilja 2som har ett annor­lunda inne­håll el. är till för ett visst ända­mål etc. admin.JFRcohyponymspeciell särskild kurs i engelskahan spikade upp en särskild hylla för barnenhon är känslig och man måste visa henne särskild hän­synäv.som är på sitt eget sätt han har en särskild begåvningäv. med positiv bi­betydelsedet är en all­deles särskild dag i­dagsedan 17333som inte kan bytas ut mot ngn annan (ngt annat) i visst samman­hang admin.JFRcohyponym2specialcohyponymspeciellcohyponymenskild 2 jag letar efter en särskild personär det någon särskild färg som önskas?ofta substantiveratjag tänkte inte på något särskiltmiss­tänker du någon särskild?äv. med positiv värderingdet är något all­deles särskilt med honomsedan 1678