publicerad: 2021  
sätesbjudning sätes­bjudningen
sät·es|­bjud·ning·en
substantiv
`tesbjudning
foster­läge vid förlossning var­vid fostret passerar bäcken­kanalen med sätet före
belagt sedan 1822; till säte och bjuda i bet. 'rikta en kropps­del åt ett visst håll'; jfr ur­sprung till kronbjudning