SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
sådan [´-äv.`-] äv. vard. sånsån [sån´] pronomen ~t så|­dansom har samma egenskaper som en annan före­teelse som är aktuell i samman­hanget Nollhan ville ha en sådan tvätt­maskin som den i katalogenhon var intresserad av stickning och allt sådantäv. ut­pekandeett sådant (där) hus vill vi haäv.på visst sätt som fram­går av samman­hanget vard.sådant är livetäv. i mer el. mindre adverbiell an­vändning en sådan fin häst!sedan ca 1350Konung Magnus Erikssons Stadslagfornsv. svadan, sodan; av lågty. sodan med samma betydelse; till 1 och 2dan I talspråk förekommer ofta uttryck som en så(da)n skicklig spelare som NN. I skriftspråk bör hellre adverbet användas: en skicklig spelare som NN.