publicerad: 2021  
sårande ingen böjning
sår·ande
adjektiv
`rande
som orsakar ledsnad och irritation vanligen om yttrande
sårande (för någon) (att+verb)
hans miss­tanke var sårande och för­ödmjukande; ned­sättande och sårande om­dömen
belagt sedan 1769