SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
`rande adjektiv, ingen böjning sår·andesom orsakar ledsnad och irritation vanligen om yttrande admin.psykol.hans miss­tanke var sårande och för­ödmjukandened­sättande och sårande om­dömensårande (för ngn) (att+V)sedan 1769