publicerad: 2021  
skolöverstyrelse skol­överstyrelsen skol­överstyrelser
skol|­över·styr·els·en
substantiv
sko`löverstyrelse
historiskt vanligen bestämd form sing. och med versal central myndighet för det svenska skol­väsendet till 1991
belagt sedan 1887