publicerad: 2021  
söcken ingen böjning
substantiv
söck´en
ålderdomligt nästan en­bart i ut­tryckethelg och söcken vardag
bilder av arbete och lek, helg och söcken
belagt sedan 1697; se ur­sprung till söckendag