publicerad: 2021  
söckendag söcken­dagen söcken­dagar
söcken|­dag·en
substantiv
söck`endag
något ålderdomligt vardag
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Södermanna-Lagen); fornsvenska sykn dagher, sökna dagher, till sykn, sökn 'inte helgad el. av­skild åt Gud'; av oklart urspr.