publicerad: 2021  
sökning sökningen sökningar
sök·ning·en
substantiv
`kning
det att söka
sökning (efter någon/något) (någonstans)
sökning (efter någon) (någonstans)
sökning (efter något) (någonstans)
sökning (något) (någonstans)
sekventiell sökning sökning i tur och ordning genom en data­mängd
belagt sedan 1817