publicerad: 2021  
sötebrödsdagar plural
söte·bröds|­dag·ar
substantiv
`tebrödsdagar
(tids­period präglad av) behaglig till­varo
(under) sötebrödsdagarna
arvet var slut och där­med sötebröds­dagarna
belagt sedan 1526; 1692 i den nuv. bet.; urspr. om påsk­tiden, då judarna enl. Bibeln skulle äta osyrat bröd