publicerad: 2021  
sabotera saboterade saboterat
verb
sabote´ra
ut­föra sabotage mot
någon saboterar (något) (för någon/något)
någon saboterar (något) (för någon)
någon saboterar (något) (för något)
någon hade saboterat flygplans­motorerna
ofta försvagat
en gap­hals saboterade hela lektionen
belagt sedan 1910; av franska saboter 'fuska; sabotera', till sabot 'trä­sko; dåligt verk­tyg'
saboterasaboterande, sabotering, sabotage