SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
salicy`lsyra substantiv ~n salicylsyror salic·yl|­syr·anen färg­lös, svag syra anv. för smärt­lindring, desinfektion och febernedsättning med.acetylsalicylsyraen mygg­olja inne­hållande salicylsyrasedan 1845till fra. salicyle ’salicyl’; till lat. sal´ix ’sälg’; jfr 1syra