SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
sal`tsyra substantiv ~n salt|­syr·anen stark syra som ut­görs av en vatten­lösning av väteklorid bl.a. anv. till yt­behandling av metaller och in­om kemisk industri kem.ämne.saltsyran hade frätt hål rätt i­genom behållarensedan 1753till 2salt och 1syra