SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
salute´ra verb ~de ~t sal·ut·er·arhälsa på fast­ställt sätt genom viss gest, rörelse e.d. komm.mil.salutera med glasetherrarna saluterade var­andra med lyftade hattarspec. mil.hälsa med salut örlogs­fartyget saluterade kron­prinsessanäv. all­männarehylla en upp­rymd folk­massa saluterade den nye världs­mästarensalutera (ngn/ngt) (med ngt)sedan ca 1585av lat. saluta´re ’hälsa; göra sin upp­vaktning’ Subst.:vbid1-306294saluterande, vbid2-306294salutering