publicerad: 2021  
samlevnad sam­levnaden
sam|­lev·nad·en
substantiv
sam`levnad
liv till­sammans med andra människor spec. med tanke på sam­arbete och hänsyns­tagande; ibland om par­förhållande men ofta inte i första hand med tanke på sexualitet
JFR samliv
samlevnadsform; samlevnadsproblem
samlevnad (mellan några) samlevnad (med någon)
sex och sam­levnad; den äktenskapliga sam­levnaden; former för mänsklig sam­levnad
ibland (sär­skilt i ett ut­tryck) äv. i politiska samman­hang
fredlig sam­levnad
belagt sedan början av 1400-talet (Svenska Medeltids-Postillor); fornsvenska samlifnadher