SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
samm`ansättningsled substantiv ~et el. ~en, plur. ~ el. ~er, best. plur. ~en el. ~erna samm·an·sätt·nings|­led·etord (eller ordliknande element) som är del av samman­sättning språkvet.ordet ”järnväg” har två sammansättningsled, ”järn” och ”väg”sedan 1868