SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
sam´pel substantiv samplet, plur. ~, best. plur. samplen sampl·etstick­prov för statistisk under­sökning slumpvis ut­valt ur ngn större grupp statist.JFRcohyponympopulation 2cohyponymurval man kan inte dra några slut­satser efter­som samplet är skevtett sampel bestående av de första fem meningarna i varje kapitelett sampel (ngra), ett sampel (av/med ngra)sedan 1949av eng. sample med samma betydelse; av fornfra. essample ’exempel’; samma ord som exempel