publicerad: 2021  
historiker historikern, plural historiker
hist·or·ik·ern
substantiv
histo´riker
person som (yrkes­mässigt) ägnar sig åt historie­forskning
idéhistoriker; kulturhistoriker; kvinnohistoriker; lokalhistoriker; medeltidshistoriker; militärhistoriker; samtidshistoriker
belagt sedan 1558