publicerad: 2021  
samvälde sam­väldet sam­välden
sam|­väld·et
substantiv
sam`välde
nästan en­bart bestämd form förbund av oberoende stater under gemensam ledning ofta före detta kolonier till västeuropeiskt land
samväldeskonferens; samväldesminister
brittiska sam­väldet; franska sam­väldet; tull­förmåner för länderna in­om sam­väldet; efter Sovjetunionens samman­brott bildades "Oberoende staters sam­välde"
belagt sedan 1942; efter engelska commonwealth med samma betydelse