publicerad: 2021  
samvetssak samvets­saken samvets­saker
sam·vets|­sak·en
substantiv
sam`vetssak
an­gelägenhet som av­görs av det egna sam­vetet i mots. till beslut som fattas under yttre på­verkan
vapen­exporten är en samvets­sak för varje riksdags­ledamot
belagt sedan 1594