SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
sanforise´ra verb ~de ~t sanfor·is·er·argöra (bomulls­tyg) krymp­fritt genom ång­behandling textil.sanforiserad bom­ull får krympa högst en procent ytterligaresanforisera ngtsedan 1936av eng. sanforize med samma betydelse, bildat till namnet på den am. upp­finnaren Sanford L. Cluett (1874–1968); jfr varu­märket Sanfor Subst.:vbid1-308369sanforiserande, vbid2-308369sanforisering