SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
sard [sa´rdel.sar´d] substantiv ~en ~er [sa´rd- el. sar´d-] sard·en(mans)person från Sardinien särsk. vid beskrivning av äldre förh.land.yrk.i plur. (förr) ofta om personer från Sardinien o­avsett könsedan 1635av lat. Sar´dus med samma betydelse