publicerad: 2021  
savarin savarinen savariner
eller
savaräng savarängen savaränger
savar·in·en, savar·äng·en
substantiv
[-äŋ´]
typ av poröst bak­verk som är in­dränkt med saft och likör
savarinform
savariner med grädde; som dessert serverades ring­formade savariner
belagt sedan 1879; av franska savarin, till namnet på den franska skrift­ställaren och gastronomen A. Brillat-Savarin (1800-talet)