publicerad: 2021  
scartkontakt scart­kontakten scart­kontakter
scart|­kon·takt·en
substantiv
[ska`rt-]
kontakt (med 21 stift) för över­föring av ljud- och bild­signaler t.ex. mellan en digital­box och en tv
belagt sedan 1991; initial­ord för franska Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs