publicerad: 2021  
tryckning tryckningen tryckningar
tryck·ning·en
substantiv
tryck`ning
1 kort beröring (av en hel yta) som är till­räckligt kraftig för att åstad­komma rörelse eller form­förändring
handtryckning; sammantryckning
tryckning (något)
hon gav hans hand en otålig tryckning; programmet stängs av med en lång tryckning på knappen
belagt sedan 1640
2 fram­ställning av tryckalster i tryckeri eller dylikt
tryckningsbidrag; nytryckning; sedeltryckning
tryckning (av något)
manuskriptet har gått till tryckning; boken är under tryckning
äv. om resultatet
tredje upp­lagan, andra tryckningen
belagt sedan 1749